18/09/15

Hora de ler 2015-2016

O noso proxecto lector recolle que a HORA DE LER son 20 minutos diarios en todas as aulas da ESO nos que se pode facer:
-lectura silenciosa
-lectura en voz alta
-lectura do profesor como modelo
e nos que se pode ler:
-contos
-novelas
-poemas
-xornais
-cómics
-libros informativos
e que o soporte pode ser o que cada un decida: papel, libro electrónico, ordenador, tableta, DVD...
Se queredes subir unha caixa con material a algunha das vosas aulas, pasádevos por biblioteca e conxuntamente o elixiremos.

Éste é o modelo de horario para anotarse nos diferentes grupos e materias na HORA DE LER e que imos repartir nos primeiros días curso. Haberá un horario por grupo e podedes anotarvos na hora de titoría ou da materia que queirades, podedes facelo por todo o curso, por un trimestre ou por un mes. Unha vez cubertos todos os horarios de todos os grupos, serán expostos nos taboleiros das aulas e da sala de profesores.
Comezaremos no mes de outubro.

HORA DE LER                                                       1º ESO A
HORAS
LUNS
MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES

profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título


profesor
materia
título08/11/13

HORA DE LER 2013-2014

S1ºA:

OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR
Luns

LG- Carme Gª Pereiro
"Contos por palabras"
"Antoloxía do conto popular galego"
Martes
¿?
Galego-A. Bermúdez
Trece anos de Branca"
Mat.ML Vázquez
Lectura do xornal
Mércores
Titoría-Mª Antonia
"25 libros clásicos"
Xoves
Ref. L. Esp -Leandro
"Oliver Twist"+DVD
Venres
LCL- Pilar Freire


S1ºB:

OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartes

LG-Carme Gª Pereiro
Ás de mosca para Anxo
MércoresXovesVenres
L.Española-Carlos
(Reforzo)

Fábulas de Grecia
Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo
Olfato de detective
La historia interminable

Goleadoras en la liga

S1ºC:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartes
Titoría-A.BERMÚDEZ
"Catro contos para unha data"
MércoresXoves

LG-Marta Pía
"Bala perdida"
Venres

LE-Francisca Mato
"Manolito gafotas"

S1ºD:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns
¿?
Mat.ML Vázquez
Lectura do xornal
MartesMércores

LG-Dores Fdez
"Irmán do vento"
Xoves

LE-Francisca Mato
"Manolito gafotas"
Venres
S2ºA:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns
Mat. Carmen Sueiras
La clave secreta del universo -  
MartesMércores

MUS- Mar Seara
King Arthur and his Knights
XovesVenres
S2ºB:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns

MUS- Mar Seara
King Arthur and his Knights
Martes
Titoría-Maite

Mércores
¿?
Mat.ML Vázquez
Lectura do xornal
XovesVenres
L.Española-Carlos


S2ºC:

OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns

FR_Mª Jesús Glez
"Los chicos del coro"
MartesMércoresXovesVenres
S2ºD:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartesMércoresXoves
¿?
Mat.ML Vázquez
Lectura do xornal
Venres
S3ºA:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns
¿?
Barrós-Lectura do xornal
MartesMércores

Great English Monarchs and their times

XovesVenres
Carme GªPereiro


S3ºB:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns

Carme Gª Pereiro

MartesMércores

Great English Monarchs and their times

Xoves

LG-Carme Gª Pereiro
"Os vellos non deben de namorarse"
Venres
S3ºC:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns


Great English Monarchs and their times
MartesMércores
Cuca-Matilde
Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología"

XovesVenres

LG- Carme Gª Pereiro


S3ºD:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartesMércores
Cuca-Matilde
Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología"
XovesVenres
S4ºA:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartes
¿?
Barrós-
Lectura do xornal

MércoresXovesVenres
S4ºB:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartesMércoresXovesVenres
Cuca-Matilde
“Cuéntame un mito”

S4ºC:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
Luns
¿?
Mat.Carmen Sueiras Lectura do xornal
MartesMércoresXovesVenres
Cuca-Matilde
“Cuéntame un mito”

S4ºD:


OUTUBRO
HORA
MATERIA-PROFESOR-LECTURA
LunsMartesMércoresXovesVenres